Case Study: Decora S.A

B2B – System Zamówień Hurtowych


Klient
Decora S.A.

Decora S.A. jest wiodącym producentem wyrobów dekoracyjnych i wykończenia wnętrz. Specjalizuje się w produkcji artykułów do dekoracji podłóg, okien i sufitów. Najważniejszym rynkiem zbytu jest rynek polski, ale produkty spółki dystrybuowane są również do 38 innych krajów świata m.in. do Rosji, Chorwacji, Czech, na Ukrainę, Węgry, Litwę i Łotwę.


Wyzwanie

Spółka Decora S.A. potrzebowała internetowego systemu informatycznego klasy B2B, który umożliwiłby stały dostęp do aktualnej oferty firmy oraz obsługę zamówień przez Internet. Dotychczasowe metody przyjmowania zamówień ( przez telefon, fax oraz e-mail) były nieefektywne, powodowały pomyłki oraz opóźnienia w realizacji zamówień. Internetowy serwis przyjmowania zamówień miał ograniczyć do minimum czas ich realizacji oraz ograniczyć koszty obsługi klienta. Kluczowym aspektem była integracja serwisu z wdrożonym w spółce systemem ERP SAP.


Rozwiązanie

Po szczegółowej analizie potrzeb przedsiębiorstwa firma Poleng i pracownicy firmy Decora zdefiniowali cele biznesowe projektu i opracowali koncepcję jego wdrożenia.

Wdrożony został system B2B ?IMS ? Integration Management System?, który dostosowano do potrzeb spółki Decora. Opracowano mechanizm wymiany danych pomiędzy systemem SAP, a internetowym serwisem do składania zamówień, oparty o komunikaty XML. Dzięki temu następuje ciągła, dwustronna wymiana danych pomiędzy systemami, zapewniając ich integralność

System powstawał w ścisłej współpracy z programistami spółki Decora, którzy równolegle rozbudowywali system SAP wdrożony w spółce.


Korzyści

dla firmy:

  • pełna automatyzacja przyjmowania zamówień,
  • usprawnienie zarządzania zamówieniami,
  • szybkość , niezawodność i przyjazna obsługa internetowego systemu składania zamówień,
  • zmniejszenie kosztów obsługi klienta.

dla klienta:

  • stały dostęp do aktualnej oferty firmy,
  • możliwość składania zamówień 24/h,
  • prosta obsługa systemu,
  • możliwość monitorowania stanu realizacji akualnego zamówienia i historii wszystkich zleceń,
  • automatyczne powiadamianie o statusie zamówienia.

OnlineOrdering - oferta

OnlineOrdering - zamówienia

OnlineOrdering - formularze zamówień