Outsourcing IT

Analiza bilingów

KillBill – strona główna

 

Klient: entellico.pl (www.killbill.pl)

Założenia i cel:

Celem projektu było stworzenie modułu do analizy danych na podstawie bilingów użytkownika.

Realizacja:

Zrealizowano dwa moduły:

1) Moduł wyszukujący na stronie operatora bilingu użytkownika w dowolnym formacie (HTML, PDF, CSV, plik tekstowy).

2) Moduł ekstrakcji danych z dokumentów bilingowych.

Czas realizacji:

08.2010-01.2011

Pobierz plik PDF