Kontakt

POLENG Sp. z o.o.
ul. Pamiątkowa 24/1
61-505 Poznań
tel: +48 61 66 11 556
e-mail: poleng@poleng.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000168506
NIP 782-22-77-607
REGON: 634501205
Kapitał zakładowy 1 790 000,00 PLN, opłacony w całości.
Numer rachunku bankowego: 05109018540000000101459718