Tłumacz

Tłumacz automatyczny Translatica w wersji serwerowej. Tłumaczy teksty pomiędzy językiem polskim i trzema innymi językami.

Tłumacz on-line