Zespół specjalistów

Kadra zarządzająca (Executive Management):

Dariusz Pudlik – Prezes Zarządu (CEO), dariusz.pudlik@poleng.pl
Krzysztof Jassem – Członek Zarządu krzysztof.jassem@poleng.pl

Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych (Research & Development):

Filip Graliński – kierownik działu, filip.gralinski@poleng.pl
Paweł Skórzewski – programista, pawel.skorzewski@poleng.pl
Roman Grundkiewicz – programista, roman.grundkiewicz@poleng.pl

Dział Produkcji Oprogramowania (Software Development):

Maciej Lison – kierownik działu, maciej.lison@poleng.pl
Marek Galla – projektant/programista, marek.galla@poleng.pl

Dział Testowania (Quality Assurance):

Rafał Jaworski – kierownik działu, rafal.jaworski@poleng.pl

Administracja:

Renata Ziemlińska – Tłumacz, Asystent Zarządu, renata.ziemlinska@poleng.pl

Administracja serwerów:

Marcin Falkiewicz – administrator, marcin.falkiewicz@poleng.pl