O projekcie

Klient: pwn.pl

Zakres prac: budowa polskiego systemu tłumaczenia automatycznego

System tłumaczenia automatycznego Translatica  jest efektem prac badawczych prowadzonych pod kierunkiem dr Krzysztofa Jassema na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zastosowano w nim metodę transferu, bazującą na zbiorze reguł przekładu zdania w języku źródłowym na zdanie w języku docelowym, jak również obszerne dane leksykalne opracowane na potrzeby wydawnictw słownikowych – specjalnie przetworzone dla potrzeb tłumaczenia maszynowego. Obsługiwane przez system języki to: angielski, niemiecki oraz rosyjski. Moduły tłumaczące rozwiązania wykorzystywane są  w translatorach dostępnych za pośrednictwem Internetu.

Program Translatica został uznany został za najlepszy polski system tłumaczenia automatycznego i był w przeszłości wyróżniany licznymi nagrodami.

Technologie

  • CakePHP
  • MySQL
  • Bootstrap
  • CSS3
  • Javascript
  • Java

Galeria