Bezpieczeństwo

Biuro Tłumaczeń PWN oraz firma POLENG z powodzeniem przeszły szczegółowy audyt bezpieczeństwa, zrealizowany przez firmę Vector Synergy, która specjalizuje się w zabezpieczeniach systemów informatycznych oraz ochronie danych. W ramach kompleksowego, dwutygodniowego badania nasza infrastruktura sieciowa została poddana wielorakim testom penetracyjnym, które potwierdziły  odporność naszych systemów IT na ewentualne próby ataku hackerskiego oraz na potencjalne zagrożenie wycieku danych. Nasza polityka bezpieczeństwa informacji, procedury postępowania z danymi i ich nośnikami, a także bezpieczeństwo fizyczne i logiczne siedziby firmy oraz zlokalizowanych na jej terenie serwerów zostały starannie przeanalizowane i zweryfikowane. Pomyślny wynik audytu stanowi gwarancję najwyższych standardów bezpieczeństwa informacji powierzanych nam przez naszych kontrahentów w ramach wzajemnej współpracy oraz realizacji oferowanych przez nas usług.