Usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne certyfikowane normami ISO 17100:2015, ISO 27001:2017 oraz ISO 18587
Menu
LoginSzybka wycena
Menu

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne to szczególnie wymagający rodzaj tłumaczeń, których realizacji nie podejmuje się nie tylko wielu zawodowych lingwistów, lecz także niektóre profesjonalne agencje translatorskie.

Biuro Tłumaczeń POLENG – dzięki sztabowi ekspertów z rozmaitych dziedzin technicznych oraz nowoczesnemu warsztatowi przekładoznawczemu – realizuje nawet najbardziej ambitne zadania z najróżniejszych specjalistycznych branż. Z najwyższą starannością opracowujemy wielostronicowe materiały, obejmujące oprócz tekstów technicznych także ryciny, grafiki oraz wykresy.

Rozumiemy, jak ważny dla Państwa działalności jest dostęp do rzetelnego przekładu instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej czy specyfikacji technicznej. Solidnie przetłumaczone teksty mają bowiem ogromny wpływ nie tylko na skuteczne utrzymanie ruchu na eksploatowanej linii produkcyjnej, lecz także na zapewnienie odpowiednio wysokiej wydajności stosowanych procesów technologicznych oraz jak najwyższej jakości wytwarzanych produktów.
Prawidłowo zlokalizowana dokumentacja techniczna wydatnie zwiększa też bezpieczeństwo pracy, z kolei jednoznacznie i zrozumiale przełożone procedury wpływają na podniesienie efektywności firmowego personelu.

Zdajemy sobie również sprawę, że solidne tłumaczenie techniczne musi mieć nie tylko wysoce specjalistyczny charakter, ale też cechować się satysfakcjonującą łatwością odbioru. Dokładamy więc wszelkich starań, aby każdy dokument opatrywany naszą pieczęcią spełniał najbardziej restrykcyjne wymogi natury zarówno merytorycznej, jak i formalnej.

Zakres tłumaczeń technicznych:

Oferujemy pisemne tłumaczenia techniczne w obrębie ponad pięćdziesięciu języków – nie tylko tak podstawowych jak angielski, rosyjski czy niemiecki, lecz także tak unikatowych z polskiego punktu widzenia jak chiński, koreański czy japoński. Jest to możliwe dzięki temu, iż współpracujemy z odpowiednio szerokim gronem starannie dobranych lingwistów oraz native speakerów poszczególnych języków.

W ramach oferowanych przez nas usług możecie zlecić nam Państwo przekład i opracowanie między innymi następujących materiałów:

 • specyfikacji technicznych,
 • szeroko pojętej dokumentacji technicznej związanej z konstrukcją i działaniem maszyn oraz przebiegiem procesów technologicznych,
 • kart bezpieczeństwa,
 • instrukcji obsługi, konserwacji oraz instalacji urządzeń,
 • harmonogramów i kosztorysów,
 • Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Są to jednak wyłącznie przykłady dokumentacji tłumaczonej w naszym Biurze, a jej zakres tematyczny sięga od energetyki, przez motoryzację, IT, transport i logistykę, aż po budownictwo i przemysł ciężki.

Dlaczego profesjonalnie wykonane tłumaczenia techniczne są tak istotne?

Niektórzy zastanawiają się, czy wykonanie tłumaczenia technicznego należy koniecznie zlecić zewnętrznym specjalistom. Być może lepiej zająć się tym samemu? Jak pokazuje praktyka, samodzielna praca nad przekładem tekstów technicznych jest zazwyczaj niezwykle czasochłonna i często nie przynosi oczekiwanych efektów. Do tego rodzaju wniosku dochodzą także osoby, które znakomicie znają swoją branżę oraz biegle posługują się jej specyficzną terminologią, lecz po prostu nie dysponują niezbędnym zapleczem translatorskim, by wykonać tłumaczenia techniczne oczekiwanej jakości. Nawet dostęp do najnowocześniejszych narzędzi czy źródeł leksykograficznych nie zastąpi tak naprawdę współpracy z doświadczonym lingwistą. To on bowiem weryfikuje ostatecznie tekst pod kątem poprawności gramatycznej oraz stylistycznej, a także uwzględnia lokalny kontekst kulturowy, zapewniając w ten sposób przejrzystość oraz jednoznaczność przekazu.

Przy realizacji tłumaczeń technicznych kluczowe pozostają:

 • zachowanie spójnej, specjalistycznej terminologii,
 • zastosowanie się do powszechnie akceptowanych schematów dokumentacji,
 • zapewnienie równowagi pomiędzy puryzmem językowym a terminologią charakterystyczną dla żargonu zawodowego konkretnej branży.

Od jakości wykonanego tłumaczenia technicznego zależy też często nie tylko bezpieczeństwo użytkowników opracowanej dokumentacji, lecz także renoma firmy, która się nią posługuje. Nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa podejmującego próbę ekspansji na zagranicznych rynkach pozostaje bowiem zwiększenie rozpoznawalności marki oraz osiąganych wolumenów sprzedaży, a nic nie służy temu lepiej niż solidne tłumaczenie towarzyszących produktowi treści. Ufamy, że dzięki naszej pomocy w tym względzie uda się Państwu odnieść niejeden sukces na międzynarodowej arenie.

Nie wystarczy specjalistyczny program

Wydawać mogłoby się, że w dobie powszechnej cyfryzacji skorzystanie z internetowych słowników dziedzinowych czy darmowych translatorów ogólnego zastosowania w pełni wystarcza do uzyskania tłumaczenia technicznego zadowalającej jakości. Nic bardziej mylnego. Nawet znacznie bardziej specjalistyczne narzędzia, takie jak wspomagające profesjonalne tłumaczenie aplikacje typu CAT (ang. Computer Aided Translation), wymagają bowiem umiejętności poprawnego posługiwania się normami językowymi oraz zasadami stylistycznymi, co pozostaje w praktyce wyłączną domeną językoznawców. Poza tym nawet oni, by skutecznie wykorzystać potencjał tkwiący we wspomnianym powyżej oprogramowaniu, muszą najpierw odbyć szereg niezbędnych szkoleń oraz nabyć odpowiedniego doświadczenia praktycznego, liczonego tysiącami przetłumaczonych stron tekstu.

Warto więc mieć na uwadze, że chociaż odpowiednie aplikacje stanowić mogą dla tłumacza nieocenione wsparcie, nie zastąpią one w znakomitej większości przypadków profesjonalnego lingwisty. Konieczność uwzględnienia w przekładzie lokalnego kontekstu kulturowego czy też oddania w języku docelowym wyrażeń nieposiadających w nim swych dosłownych odpowiedników to bowiem tylko niektóre spośród wyzwań, jakie stają przed zawodowym tłumaczem. O ile zatem oprogramowanie CAT stanowi w naszym Biurze jedno z narzędzi wykorzystywanych przy przekładach wielostronicowej dokumentacji technicznej, główną rolę przy jej tłumaczeniu w dalszym ciągu odgrywa odpowiednio przygotowany do wykonywania swej profesji zawodowy lingwista.

Nasi specjaliści

Do skutecznego wykonywania tłumaczeń technicznych niezbędne jest gruntowne przygotowanie merytoryczne w obrębie konkretnej specjalizacji. Dlatego współpracujemy wyłącznie z lingwistami dysponującymi odpowiednim zapleczem translatorskim w postaci eksperckiej wiedzy z danego obszaru dziedzinowego oraz wieloletniego doświadczenia w przekładzie dokumentacji z jego zakresu. Dzięki temu, że nasze biuro tłumaczeń technicznych i nasi tłumacze zaznajomieni są dogłębnie z reprezentowanymi przez siebie branżami:

 • świetnie rozumieją oni istotę opracowywanego tekstu oraz jego przeznaczenie,
 • mają możliwość skorzystania z wsparcia merytorycznego innych fachowców reprezentujących tę samą branżę,
 • znają z doświadczenia oraz rozumieją kontekst, w jakim dana dokumentacja techniczna będzie wykorzystywana, w związku z czym mają możliwość uwzględnienia powyższego czynnika przy wykonywaniu przekładu.

Nigdy nie działamy też szablonowo. W Biurze Tłumaczeń POLENG świetnie zdajemy sobie bowiem sprawę, jak istotne jest każdorazowe dopasowanie zastosowanej terminologii oraz charakteru przekazu do zamierzonej grupy docelowej. Szczególną uwagę na tego typu kwestie zwracamy chociażby przy formułowaniu komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń o istniejącym zagrożeniu czy instrukcji obsługi skierowanych do rozmaitego grona odbiorców. Dzięki temu na przykład tekst przygotowany przez nas z myślą o czytelniku amerykańskim będzie różnił się w niektórych miejscach od tekstu o tej samej treści opracowanego na potrzeby klienta brytyjskiego, choć pod względem merytorycznym oba teksty zawierać będą identyczny przekaz.

Sztab lingwistów działających pod naszym szyldem obejmuje znawców rozmaitych branż, obsługujących łącznie kilkadziesiąt różnych par językowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować wysoce specjalistyczne tłumaczenia techniczne na potrzeby znakomitej większości światowych rynków.

Jeśli poszukujesz fachowców w obszarze tłumaczeń technicznych, skontaktuj się z nami.

Napisz do nas

Wykorzystywane metody

W swej codziennej działalności bazujemy przede wszystkim na wszechstronnej wiedzy naszych ekspertów. Jednakże również oni – z myślą o zapewnieniu jak najlepszych efektów swej pracy – posługują się profesjonalnymi narzędziami translatorskimi. Korzystanie z takich aplikacji jak oprogramowanie CAT nie tylko umożliwia zapewnienie maksymalnej spójności terminologicznej wykonywanego przekładu, ale też potrafi czasem znacząco skrócić czas niezbędny na jego przygotowanie. Dlatego też możecie Państwo śmiało zlecić nam nawet najbardziej wymagające zadanie – obejmujące setki czy wręcz tysiące stron specjalistycznej dokumentacji – a my skutecznie zajmiemy się jej sprawnym, kompleksowym przekładem. Szybkość obsługi oraz terminowość to bowiem kolejne z naszych codziennych priorytetów.

Powszechnie korzystamy również w swej pracy z takich narzędzi jak specjalistyczne glosariusze, czyli leksykony terminologii fachowej charakterystycznej dla danej branży czy wręcz konkretnej firmy. Dzięki nim jesteśmy w stanie zapewnić spójność nazewnictwa zastosowanego w tłumaczonym dokumencie z wcześniejszymi przekładami oraz tekstami oryginalnymi wykorzystywanymi przez naszych Klientów.

Posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kompetencje merytoryczne to jednak niejedyne cechy naszych specjalistów, do których przykładamy najwyższą wagę. Otaczamy się fachowcami, którzy – oprócz wszechstronnej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia w wykonywaniu tłumaczeń technicznych – wykazują również kluczowe w zawodzie tłumacza cechy charakteru, takie jak sumienność, precyzja oraz dociekliwość w poszukiwaniu informacji. Dzięki nim jesteśmy w stanie dokonać trafnego przekładu również takich zwrotów, które nie posiadają ugruntowanych odpowiedników w innych językach, zawsze znajdując dla nich optymalne ekwiwalenty.

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa z takich sektorów jak: IT, energetyka i elektronika, budownictwo i architektura, przemysł motoryzacyjny i maszynowy, a także materiałoznawstwo, górnictwo, hutnictwo oraz wielu innych. Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnych, terminowo wykonanych tłumaczeń technicznych, gwarantujemy ze swej strony najwyższą jakość obsługi, przy zachowaniu konkurencyjnych cen oraz zapewnieniu innowacyjnego podejścia do wzajemnej współpracy.

Tłumaczenia techniczne – przykłady tłumaczonych dokumentów:

 • specyfikacje techniczne
 • dokumentacja maszyn i procesów technologicznych
 • dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR)
 • karty charakterystyki i karty bezpieczeństwa
 • instrukcje obsługi i podręczniki użytkownika
 • książki serwisowe, instrukcje instalacji i konserwacji
 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 • normy, kosztorysy i harmonogramy
 • i nie tylko

Tłumaczenia techniczne – obsługiwane branże:

 • przemysł ciężki
 • IT
 • budownictwo
 • transport i logistyka
 • energetyka
 • motoryzacja
 • i nie tylko

Najpopularniejsze języki, w których wykonujemy tłumaczenia:

 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski

Praca z nami jest prosta!

Wyślij do nas dokument
a w ciągu
60 minut
otrzymasz wycenę i termin realizacji
zweryfikuj oraz zaakceptuj ofertę
czekaj
na tłumaczenie.

Translatory dla biznesu

Automatyczne tłumaczenie specjalistyczne dla firm i branż
Więcej

BT POLENG to:

 • setki tłumaczy
 • dziesiątki branż
 • blisko 50 języków
 • tysiące zadowolonych klientów

Dlaczego warto:

 • wycena w 60 minut
 • strona rozliczeniowa 1800 znaków
 • przysięgłe bez dopłat
 • obsługa wszystkich formatów

Co zapewniamy:

 • wysoką jakość
 • innowacyjność
 • elastyczne terminy
 • konkurencyjne ceny
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram