Usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne certyfikowane normami ISO 17100:2015, ISO 27001:2017 oraz ISO 18587
Menu
LoginSzybka wycena
Menu

Rozwiązania edukacyjne online – najważniejsze elementy

17 czerwca, 2020

Kształcenie zdalne przez internet czy intranet (ang. Web-Based Training lub WBT) nieustannie zyskuje na popularności. W epoce koronawirusa stało się ono wręcz koniecznością.

Przyjrzyjmy się zatem pokrótce elementom, które wchodzą zazwyczaj w skład platformy edukacji zdalnej.

Zasadniczo rozróżnić można dwie grupy stosownych elementów składowych:

  • elementy merytoryczne, czyli materiały edukacyjne, opisy metodyczne, plany szkoleń itp., które wchodzą w skład warstwy dydaktycznej;
  • rozwiązania informatyczne, zapewniające sprawne funkcjonowanie całości rozwiązania, które wchodzą w skład warstwy technologicznej.

W obrębie warstwy dydaktycznej mamy najczęściej do czynienia z zaplanowanymi, hierarchicznie zaprojektowanymi kursami, które zawierają odpowiednio ułożone treści. Zróżnicowana forma przekazu, obejmująca wszelkie rozwiązania multimedialne – takie jak pliki audio, pliki wideo, forum czy blog – może zostać wzbogacona o gry, symulacje naturalnych środowisk treningowych czy najnowsze rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality) i/lub wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality). Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, a w szczególności uczenia maszynowego, umożliwia tworzenie atrakcyjnych użytkowo, a zarazem efektywnych dydaktycznie symulatorów, których intensywne multimodalne oddziaływanie zwiększa skuteczność kształcenia.

Każda platforma edukacyjna zaprojektowana zostać może z myślą o samokształceniu oraz automatycznej weryfikacji czynionych postępów. Odpowiednio opracowany system sprawdzanych automatycznie testów na bieżąco monitoruje osiągane przez uczących się wyniki, by na tej podstawie podjąć decyzję o możliwości ich awansu na kolejny poziom edukacji.

Szkolenia zdalne mogą oczywiście zostać zaprojektowane w taki sposób, aby możliwa była zarówno indywidualna, jak i grupowa komunikacja pomiędzy nauczycielem a kursantami. Służą temu dedykowane rozwiązania techniczne. Połączenia wideokonferencyjne czy komunikatory umożliwiają bieżący kontakt zainteresowanych stron. Fora, blogi czy bazy wiedzy to z kolei niezwykle przydatne środki komunikacji asynchronicznej.

W obrębie warstwy technologicznej odpowiednia architektura platformy obsługuje niezbędne funkcjonalności oraz procesy w taki sposób, aby całość systemu działała niezawodnie przy jednoczesnym zapewnieniu jego maksymalnej wydajności. Zastosowanie mają w tym przypadku gotowe rozwiązania typu LMS (ang. Learning Management System) czy LCMS (ang. Learning Content Management System), które umożliwiają sprawną realizację złożonych projektów z zakresu edukacji zdalnej.

Niezwykle istotnym aspektem systemów nauczania on-line jest także optymalna organizacja zawartości merytorycznej. Najczęściej stosuje się jej podział na tzw. jednostki uczące. Popularny standard zapisu materiałów e-learningowych o nazwie SCORM przewiduje przechowywanie jednostek uczących w postaci obiektów SCO (ang. Sharable Content Object). Taka organizacja treści dydaktycznych umożliwia sprawną komunikację pomiędzy warstwą zawartości (ang. content) a rozwiązaniami systemowymi LMS/LCMS.

Osadzenie treści merytorycznych, podzielonych na jednostki uczące w standardzie SCORM, w architekturze systemowej klasy LMS/LCMS umożliwia łatwe zarządzanie repozytoriami oraz korzystanie z ich zawartości, sprawne wyszukiwanie w ich obrębie z zastosowaniem zaawansowanych filtrów oraz łatwą rozbudowę rozwiązania. Dzięki właściwej konstrukcji platformy edukacyjnej niezwykle proste stają się nie tylko tworzenie, ale też dodawanie oraz publikacja kolejnych materiałów – również takich, które bazują na dostępnych wcześniej zasobach.

Niewielkie jednostki uczące umożliwiają także nadzwyczaj precyzyjne planowanie weryfikacji postępów czynionych przez uczestników kursu. Może się ona odbywać w postaci automatycznie weryfikowanych testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, bądź też w formie kwestionariuszy pytań otwartych sprawdzanych przez nauczycieli, trenerów lub mentorów.

Właściwie zaprojektowany system edukacyjny, wyposażony we wszelkie niezbędne funkcjonalności systemów klasy VLE (ang. Virtual Learning Environment), może zostać w pełni zintegrowany z innymi wykorzystywanymi przez organizację rozwiązaniami. Sprawne i bezpieczne włączenie systemu edukacyjnego do obiegu realizowanych przez organizację procesów to kolejny z istotnych aspektów związanych z wdrożeniem platformy edukacyjnej.

Dzięki naszemu doświadczeniu biznesowemu, wiedzy naukowej, innowacyjności technicznej oraz niezależności technologicznej możemy wspólnie zaprojektować, a następnie zbudować niepowtarzalny system, który spełniać będzie unikalne wymogi oraz stanowić będzie odpowiedź na specyficzne potrzeby naszego partnera. Posiadane przez nas doświadczenie praktyczne z zakresu konstrukcji systemów edukacyjnych, komputerowego przetwarzania języka oraz tłumaczeń automatycznych umożliwia tworzenie rozwiązań skutecznie implementowanych w skali międzynarodowej.

Porozmawiajmy o Waszych oczekiwaniach, a wspólnie zbudujemy to, o czym myślicie i czego potrzebujecie.

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram